. " -64. 2- " ( )

. "101 , " ()

.. " - " ( )

.. " " ()

.. " " ()

- .

. .: , 2004. 165 c.
ISBN 5-17-017698-8
( ): opticheskieiluzii2004.djvu
<< 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 .. 14 >>

V.V----------
I "

. - J I t I * *
""<
>"
m ______ i
'""** - - - y.v.v.v,
---v.v.v.y.v.v.v.v.v.'.v.v.v.v.v.v/,
>>""********4"1 " *"*" mm m * >
>" * * *" * ""*""<
I * "* (****
.-4 . .->^" * '*'" " " " " * * V** " * ' " "^**VAVvV.V.V-
V.V.VtVtV.^ViV.'tV.V.V.Y.VAVAVAV ""
*""""<
"*" " A AV*Vf 9 * * "
*
.................--------------------- "" " "*"*"""*"
-.**""*.*** >
i "v
.WWW ".""***
VAVAV.V.V
'/.VAVAVAV
***"*
-1
*""" !
)""""<"<"
> *
> * I
>"I
__ _ "
''''''''^''''''*/ - - - -
...................-------

^ - ---
"""ft*""

""a*

- - - - - - -- - . . . . _->"**********<
1 t " I " I " "
1 * * " t ***(("!""" " "."
* i * i"* i
" "*""
aaaaaaataft

"**"*" t t " "%%"*V/"*A*"*a*aV*Va*A**A***A*aV.
Kw:vX^A*!vVA%VAVaVAVA,AV.VHiV.V.V.V. . . *
X" WV.V.V.\VAVA%VAV.V.V.V.VaV.V.VAV
^A^"A*.%"#VAV.V"V.V*V*VAeA,A'A"A"A*A*A,AV'.*.*.*A".*A*.<
AVAV
I " " * " a a a a i
AV.VAV
" t " t i
135
.
?
136
<g> /. Oi in dclc/il , . ->i :1
"" : -.|, i .
137
138
139
<" * ?
140
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------
. Kqkv-o '/ 1 rjncyi .<(;
-?
141
irjjjj
1/


JlTlTJJ

. .' Hhl . II '
142
<> .
. .'
143
<?> !
! ;>1 i ?
144
( . <- <,,
i id ,
:
1 !
30 ril .
145
. i
^" ' 'i|P[)PHH|>Hvlh'J ,
" :*
146

4?> /.

dom : ?
147
. * , -lHhlf- :;| / [>
iwivifpH''
148
.
-.' i / :> ^ |
I VI IPH _,i;clM :J
149
Fpi ! _ i-a =>
/ 0"0 . / /-
150
.
<
I a i '-1 i 1'1
'.', is -ei 1): .) QV (1-1:
, . Hev'DDOC-'io,
!1.1 -:|-' . . .'
1964 .
<> . -.' ,
< >i 1 <:< , 01 poi -1TJ / ,
t :?
152
<> . .
M::>:hip j '?
153
<Q) . - ! Q>i .I< I Cm ,
. B3trpX
Iri.lhHO i moi :ih hhi (| ,
). -;-sri ^/
DOn IVTL .

1 4hi .in; I >,-1
/.
<< 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 .. 14 >>