Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Топонимический словарь Украины - Янко М.П.

Топонимический словарь Украины

Автор: Янко М.П.
Издательство: К:. Знання
Год издания: 1998
Страницы: 430
ISBN 5-7707-9443-7
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Скачать: toponomicheskiyslovarukr1998.djvu

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»
ПРОГРАМА «ТРАНСФОРМАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»
м. п. янко
ТОПОНІМІЧНИЙ
словник
укрдїни
СЛОВНИК-ДОВІДНИК
Рекомендовано
Міністерством освіти України
Київ
Знання
1998
ББК 81.2УКР-3 Я62
Рекомендовано Міністерством освіти України (Лист Міністерства освіти України N9 3/2—246 від 15.06.98 р.)
Цей посібник визнано одним із кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, що притаманні сучасним суспільствам демократичного типу.
Міжнародний Фонд «Відродження», який репрезентує всесвітню мережу фондів, заснованих відомим американським підприємцем та громадським діячем Джорджем Соросом, буде щиро вдячний за відгуки, пропозиції та зауваження щодо цього видання під час його експериментальної перевірки в навчальних аудиторіях.
Янко М.Т.
Я62 Топонімічний словник України: Словник-довідник — К.: Знання, 1998. — 432 с. — Библіогр.: с. 403 — 429.
ISBN 5-7707-9443-7.
Топонімічний словник України містить найголовніші назви міст, районню центрів, селищ міського типу, сіл, у яких відбулися історичні події або які пов’язані з іменами видатних людей, а також назви об’єктів рельєфу, річок, озер, лиманів, заток і проток, найважливіших заповідників, історичних і природних пам’яток України. У ньому подано детальний етимологічний аналіз відповідню утворень. Словник має за мету задовольнити потреби середньої школи. Він призначений для учнів старших класів, вчителів географії, історії, студентів відповідних факультетів, лекторіїв, а також для широкого кола читачів.
ББК 81.2УКР-3
ISBN 5-7707-9443-7
© М. Т. Янко, 1998
ТОВ «Знання», 1998
© С. І. Чуєв, художнє оформлення, 1998
ПЕРЕДМОВА
Майже всі географічні об’єкти — гори й низовини, моря й океани, острови й півострови, річки й озера, населені пункти й ліси — мають свої назви. Наука, що вивчає ці назви, називається топонімікою (від гр. topos «місце», «місцевість» і опота, опута «ім’я»).
Топоніміка — складова частина ономастики, розділу мовознавства, що вивчає власні назви. Крім того, існує ще термін топонімія. Він означає сукупність географічних назв певної території.
Окремі вчені топоніміку відносять до самостійних наук, яка «використовує методи і лінгвістичного, і історичного, і географічного аналізу» [Мурз., ОТ, 8\.
Географічні назви (топоніми) утворюються або від загальних назв (апелятивів), наприклад, назва села Берег від апелятива берег, назва річки Ріка — від апелятива ріка, або від власних назв (антропонімів), наприклад, назва міста Івано-Франківськ — від власного імені. Значна частина географічних об’єктів має опосередковані назви. Так, м. Сіверськ дістало свою назву від р. Сівер-ський Донець, яка, в свою чергу, означальну частину одержала від назв слов’янського племені сівери, сівера, що жили у верхній течії Сіверського Дінця, а іменникову — через найменування р. Дон від Іран, don «вода», «річка».
За видами об’єктів топоніми неоднакові. Одні з них означають назви міст, інші — найменування річок, ще інші — гір і т. ін. Кожен вид цих об’єктів має свою назву. Для назв населених пунктів — міст, селищ, сіл тощо — прийнято крім загального терміна топонім вживати термін о й к о н і м; для назв водних об’єктів (річок, джерел, водоспадів, потоків, струмків, а також океанів, морів тощо) — термін гідронім; для об’єктів рельєфу, тобто об’єктів орографічних (гір, хребтів, горбів, долин, плато, низовин, гірських ущелин та ін.) — термін о р о н і м.
Крім того, всі топоніми розрізняються за ознаками природи:
а) особливостями рельєфу (верш. Стіг, підвищення Гостра Могила, Нагольний кряж тощо); водних об’єктів (р. Біла, м. Жовті Води), б) видами рослин (м. Дубно, с. Березівка, р. Рогозянка),
в) видами тварин (верш. Кобила, р. Щучна). Однак збіг топонімів, зокрема гідронімів, з назвами тварин в абсолютній більшості випадків являє собою пізніше переосмислення д.-слов., тюрк, чи інших мов назв річок (див. у словниковій частині — Білка, Вовк, Галка тощо).
Окрему групу становлять антропонімічні назви, що походять від імен, прізвищ; етнонімічні — від найменування народів, родів, племен (с. Дуліби, с. Поляни, с. Ятвяги, с. Деревляни, смт. Печеніги, м. Ківерці, смт. Торчин, смт. Узин, с. Серби та ін.). З минулого дійшла до нас група топонімів, які відображають соціальну нерівність — назви, пов’язані з іменами царів, поміщиків та такі, що відображали злиденне життя простого люду, а також назви виробничого характеру (с. Бортники, м. Бровари); збереглися топоніми культового походження, пов’язані з релігійними святами, храмами, церквами, мечетями тощо.
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 200 >> Следующая