Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Топонимический словарь Украины - Янко М.П.

Янко М.П. Топонимический словарь Украины — К:. Знання, 1998. — 430 c.
ISBN 5-7707-9443-7
Скачать (прямая ссылка): toponomicheskiyslovarukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 194 195 196 197 198 199 < 200 >

— Янко М. Т. Новгород-Сіверський // Наука
і суспільство. — 1987. — № 5.
— Янко М.Т. Звідки назва міста Овруч, Канів, Дружківка // Укр. мова і літ-pa в шк. — К. - 1987. - № 4.
428
Ян., ТУ --- Янко М. Т. Топоніміка на уроці // Рад. шк.
- 1974. - № 5.
Ящен. --- Ященко А.И. Топонимика Курской облас
ти. --- Курск, 1958.
L.-Splaw --- Lehz-Splawinski Т. О pochodzenii і prao-
jszyznie Slowian. --- Poznan, 1946.
Rozw. --- Rozwadowski J. Studia nad nazwami wod
slowianskich. --- Krakow, 1948.
Stasz. --- Staszewski J. Slownik geograficzny. ---
Warszawa, 1948.
ЗМІСТ
Передмова....................................................З
Умовні скорочення...........................................18
Словник.....................................................21
Джерела....................................................403
Навчальне видання
Янко Микола Тимофійович ТОПОНІМІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНИ
Словник-довідник
Рекомендовано Міністерством освіти України
Головний редактор О.К.Гурська Редактор Л.К Ярошевська Художник обкладинки С.І.Чуєв Технічний редактор М X Губар Коректори Н.І.Гриценко, ТВ.Бишова, ТА Гуреиі
Здано до набору 18 05 98 Підписано до друку 26.10 98 Формат 60x90 ‘/и. Гарнітура Тайме Друк офсетний Умовн -дпук арк 26,0. Обл -вид арк 26,0
Зам. 83110
ТОВ «Знання*, 252034, Київ-34, вул Ярославів вал, 19 Свідоцтво № 24569399 від 29.10 96.
Фірма «ВІПОЛ»
252151, Київ, вул. Волинська, 60
Янко М.Т.
Я62 Топонімічний словник України: Словник-довідник — К.: Знання, 1998. — 432 с. — Библіогр.: с. 403 — 429.
ISBN 5-7707-9443-7.
Топонімічний словник України містить найголовніші назви міст, районних центрів, селищ міського типу, сіл, у яких відбулися історичні події або які пов’язані з іменами видатних людей, а також назви об’єктів рельєфу, річок, озер, лиманів, заток і проток, найважливіших заповідників, історичних і природних пам’яток України. У ньому подано детальний етимологічний аналіз відповідних утворень. Словник має за мету задовольнити потреби середньої школи. Він призначений для учнів старших класів, вчителів географії, історії, студентів відповідних факультетів, лекторіїв, а також для широкого кола читачів.
Предыдущая << 1 .. 194 195 196 197 198 199 < 200 >