Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Рентгеновские излучения - Мурашко М.И.

Мурашко М.И. Рентгеновские излучения — Киев, 2000. — 52 c.
Скачать (прямая ссылка): rentgenovskieluchi2000.djvu
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 14 >> Следующая


вання їх кінетична енергія перетворюється в енергію рентгенівського випромінювання.

Взаємодія швидких електронів з атомами речовини, на яку вони падають, зводиться до таких процесів:

1. Прискорені електрони вибивають зовнішні електрони з атомів речовини антикатода, тобто іонізують їх. Втрату енергії швидких електронів на іонізацію атомів називають іонізаційними втратами.

Ці втрати становлять 96 % енергії швидких електронів. Ця енергія перетворюється в тепло, за рахунок якого нагрівається тіло антикатода. І, щоб антикатод не розплавився, його виготовляють із матеріалу з доброю теплопровідністю (звичайно із міді), в процесі роботи його охолоджують проточною водою (стаціонарні установки) або маслом (пересувні рентгенівські установки). З цією метою в тілі антикатода робляться канали, по яким циркулює охолоджуюча рідина.

2. Швидкі електрони втрачають енергію в результаті гальмування при русі у речовині. Згідно класичної електродинаміки будь-який заряд, що рухається із прискоренням, випромінює електромагнітну енергію. При різкому гальмуванні швидких електронів їх кінетична енергія переходить частково в енергію так званого гальмівного рентгенівського випромінювання.

3. Швидкі електрони можуть виривати електрони із внутрішніх оболонок атомів — К, Л, M — речовини антикатода. На звільнене місце падає електрон з вищої (зовнішньої) оболонки, дістаємо так зване характеристичне випромінювання.

Рентгенівські промені, які випускає антикатод, дають два спектри: 1. суцільний (або гальмівний), залежить від напруга на трубці Ua і має різку межу з боку коротких довжин хвиль; 2. характеристичний (лінійчастий), залежить від матеріалу антикатода. 7

Гальмівне рентгенівське випромінювання. Спектр гальмівного випромінювання і його короткохвильова межа. Потік енергії гальмівного випромінювання

Суцільний спектр одержується в результаті гальмування швидких електронів в речовині антикатода. Якщо між катодом і антикатодом прикладена напруга Ual електрони розганяються і їх енергія стає e'Ua. Влітаючи в антикатод, електрони різко гальмуються, тобто рухаються з від'ємним прискоренням і стають джерелами рентгенівського електромагнітного випромінювання.

Умови гальмування для різних електронів не однакові і різні частки їх кінетичної енергії перетворюються в енергію рентгенівських квантів. При повному перетворенні енергії гальмуючого електрона mv2/2 = e'Ua в енергію кванта hvMaKC дістанемо e'Ua = hvMaKc. Враховуючи, що vMaKC = C/ А.мін, де h-стала Планка, vMaKC — найбільша частота рентгенівського гальмівного спектра, C — швидкість світла у вакуумі, Х.мі„ — гранична довжина хвилі випромінювання, яка відповідає vMaKC, дістанемо e-Ua = he / А.мін, звідки

По цій причині в гальмівному рентгенівському спектрі спостерігаються всі довжини хвиль, починаючи з Лмін. Його називають тому суцільним "білим спектром".

Розподіл інтенсивності по неперервному спектру рентгенівських променів при різних Ua для вольфрамового антикатода приведено на мал. 2.

kMi„ = he / e-Ua = 1,24 (нм) / U (кв)

'МІН

(1)

Xm — 3/2

'МІН'

(2) 8

л H U

'S

CQ S

u «

и H

я

50 кВ
A-m — 3/2 Amin
ЗОкВ

І I
І І / І ' / І 11 I )f / І /

0,2 0,4 0,6 0,8 X, A

Мал. 2. Розподіл інтенсивності по неперервному спектру

Важливою особливістю суцільного рентгенівського спектра є його короткохвильова межа. Із виразу (1) випливає, що при даній Ua довжини хвилі меншої від Хм1н, не може бути. Значення h, одержане із вимірювань короткохвильової межі рентгенівського суцільного спектра є одним із найточніших і достовірних.

Потік Ф рентгенових променів, що виходять із трубки, росте пропорційно силі струму І в трубці, квадрату напруги 9

на трубці Ua і залежить від величини атомного номера Z речовини антикатода

Ф = kZUa2I (3)

к= Ю-9 Вт/B2A

Жорсткість (довжина хвилі) рентгенівських променів характеризує їх проникаючу здатність і залежить тільки від напруги Ual поданої на трубку. Чим вища напрута, тим жорсткіші рентгенівські промені, це видно із формул (1) і (2).

Інтенсивність рентгенівського випромінювання регулюється шляхом зміни струму розжарення в залежності від потрібної потужності випромінювання — від малих струмів в трубці при просвічуванні (2-5 мА) до дуже великих струмів — тисячі міліампер, що застосовуються при деяких знімках. 10

Характеристичне рентгенівське випромінювання, його природа. Закон Мозлі

Характеристичний спектр виникає тому, що частина бомбардуючих електронів проникає в атоми антикатода і збуджує їх. Причому перекидка електронів проходить в недрах атомів, тобто в оболонках, ближчих до ядра — К, Л, М. Тому енергія квантів рентгенівських променів більша від енергії квантів видимого світла, так як останні одержуються при пе-

нівської трубки з вольфрамовим анодом 11

рекидках електронів між зовнішніми оболонками атома, тобто на його периферії.

Характеристичне випромінювання має лінійчатий спектр. Свою назву воно дістало тому, що цей тип рентгенівського випромінювання характеризує речовину антикатода і його вид не залежить від того, чи елемент знаходиться у вільному або хімічно зв'язаному стані.
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 14 >> Следующая