Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Рентгеновские излучения - Мурашко М.И.

Мурашко М.И. Рентгеновские излучения — Киев, 2000. — 52 c.
Скачать (прямая ссылка): rentgenovskieluchi2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 14 >> Следующая


то2 , .

-= hv - AB

2

В залежності від енергії квантів, рентгенівські промені можуть викликати внутрішній фотоефект з різних електронних оболонок атомів. Із збільшенням енергії квантів (зменшенням довжини хвилі) коефіцієнт поглинання зменшується. Однак при деяких значеннях частот поглинання він різко зростає. Це зв'язане з появою додаткового поглинання за рахунок виривання електронів з відповідної внутрішньої оболонки атома. Значення цих частот рентгенівських променів дозволяє визначити енергію електронів в станах, що відповідають різним підоболонкам. Результатом фотоефекту є інтенсивна іонізація атомів і молекул речовини.

Якщо енергія фотона недостатня для відриву електрона, може відбуватися збудження атома чи молекули. Переходячи із збудженого стану в стабільний, атом (молекула) випромінює фотон, у деяких речовин це випромінювання в області видимого спектра (рентгенолюмінісценція). В тканинах організму при цьому можлива активізація молекул і фотохімічні реакції. Швидкі електрони і фотони, що утворилися при пер- 16

винних процесах, можуть викликати ряд так званих вторинних ефектів. Так електрони, що утворились при фотоефекті і при комптон-ефекті, при наявності достатньої кінетичної енергії можуть іонізувати сусідні атоми шляхом зіткнення. На місце електронів, вибитих при фотоефекті із внутрішніх оболонок, можуть переходити електрони з більш високих рівнів, що супроводжується вторинним характеристичним випромінюванням. Фотони цього випромінювання, а також утворені при комптон-ефекті фотони можуть в свою чергу викликати явища фотоефекту і комптон-ефекту.

При проходженні рентгенівських променів через речовину їх інтенсивність зменшується внаслідок істинного поглинання і розсіювання. Зменшення інтенсивності І паралельного пучка рентгенівських променів при проходженні ними в речовині відстані d підлягає закону Бугера-Ламберга:

І = !„е-1*" (5)

де I0 — інтенсивність падаючих на речовину променів (при d = 0);

ц — лінійний коефіцієнт послаблення.

Так як послаблення інтенсивності випромінювання, що проходить, здійснюється за рахунок істинного поглинання (фотоефект, частково комптон-ефект) і розсіювання (когерентне і некогерентне), то ц рівне сумі лінійних коефіцієнтів істинного поглинання х і розсіювання а:

ц = X + а (6)

Враховуючи (6), формулу (5) записують у вигляді:

I = I0e-(t + a)d

Експериментально встановлена формула залежності коефіцієнта істинного поглинання х від атомного номера Z, гус- 17

тини р поглинаючого середовища і довжини хвилі X рентгенівських променів:

т = k р Z4 X3 (7)

де k — коефіцієнт пропорційності.

Дуже важлива залежність t від Z.

Наприклад, при просвічуванні тіла людини коефіцієнт істинного поглинання в кістках, що складаються із фосфорнокислого кальцію (Z = 20 для кальцію і Z= 15 для фосфору) буде приблизно в 150 раз більший, ніж для м'яких тканин, в яких поглинає переважно вода.

Тому при просвічуванні різко виділяється тінь від кісток. Для захисту від рентгенівського випромінювання використовують матеріал з великим значенням Z, як звичайно, це свинець.

Залежність т ~ X3 (при Z = const) використовується при виборі матеріалу фільтрів, за допомогою яких із даного випромінювання виділяються компоненти з потрібною жорсткістю. Фільтр являє собою металеву пластинку (із алюмінію, міді, інколи свинцю), яка ставиться на шляху променів. М'яке, тобто довгохвильове рентгенівське випромінювання інтенсивно поглинається шкірою людини, тому потрібно захищати від цього випромінювання і пацієнта і рентгенолога при проведенні рентгенологічних обслідувань. Для захисту рентгенолога використовують свинцеве скло, свинцеві гумові фартух, рукавички. Для захисту пацієнта — фільтри.

Для речовин, що містять близькі за атомним номером елементи, таких як повітря, вода, м'які тканини організму, залежність коефіцієнта поглинання т від довжини хвилі практично не відрізняється. Це використовується при дозиметрії рентгенівського випромінювання: вимірюють так звану експозиційну дозу, тобто енергію випромінювання, поглинутого в повітрі, і, помноживши її на відповідний коефіцієнт, визначають поглинуту в тканинах організму енергію цього ж випромінювання. 18

Застосування рентгенівського випромінювання

в медицині

Перше практичне застосування рентгенівські промені знайшли в області медичної діагностики і терапії. В січні 1896 р. рентгенівськими променями зайнявся винахідник радіо О.С.Попов, який виготовив в Кронштадті апарат для одержання рентгенівських променів. Цей апарат був ним побудований уже через два тижні після опублікування першого повідомлення Рентгена. Попов застосував свій апарат для виявлення рушничного дробу, що застряв у тілі пораненого. Такі апарати були виготовлені ним і доставлені на деякі кораблі флоту. Лікар крейсера "Аврора" B.C. Кравченко вперше застосував рентгенівські промені для діагностики. В боях при Цусімі Кравченко на борту корабля дослідив новими променями 40 ранених.

В наступні роки застосування рентгенівських променів у медицині удосконалювалось як для діагностичних так і терапевтичних цілей.
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 14 >> Следующая