Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Рентгеновские излучения - Мурашко М.И.

Мурашко М.И. Рентгеновские излучения — Киев, 2000. — 52 c.
Скачать (прямая ссылка): rentgenovskieluchi2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 14 >> Следующая

Рентгенографія 6 0,36 4 1,6 1,6 0,8 0,32 0,08 16 18,4
Рентгенографія з ПРЗ 2,1 0,12 1,4 0,6 0,6 0,24 0,12 0,02 5 6 22

Тканинні дози визначаються по формулі: Д = Р'9

р — питоме значення тканинної дози (мк Гр/м Ac); g = І т

І — сила струму в рентгенівській трубці; т — середній час дослідження;

1 — тканинні дози в мГр, в дужках — в мілірадах. Із таблиці видно, що при прицільній рентгенографії (три прицільні знімки) дози майже в 10 разів нижчі, ніж при рентгеноскопії.

2 — ПРЗ — підсилювач рентгенівського зображення;

3 — режим дослідження.

З метою зниження доз опромінення рекомендується всемірна заміна рентгеноскопії на рентгенографію. Рентгеноскопічне дослідження, що проводиться за допомогою звичайного екрана без підсилювача рентгенівського зображення, повинно застосовуватись тільки у виключних випадках. г) Електрорентгенографія

При цьому методі реєстрація випромінювання, що пройшло через пацієнта, здійснюється фотопровідним шаром високоомного напівпровідника (селену, окису цинку). Напівпровідник наноситься на провідну основу — підложку. Перед одержанням зображення шар напівпровідника — селенову пластину — "збуджують", заряджаючи її іонами звичайно із коронного розряду в повітрі, а підложку заземлюють (мал. 8 а). В результаті на протилежних поверхнях селенової пластини з'являються заряди протилежних знаків (зверху +, знизу — ), всередині пластини створюється електричне поле.

При опроміненні такої пластини рентгенівськими променями в результаті фотопровідності селену, зменшується опір шару, що приводить до стікання нанесених на поверхню шару зарядів пропорційно освітленності. Заряди, що залишились після експонування, утворюють скрите електричне зображення (мал. 8 б). Його можна візуалювати двома способами: 23

Мал. 8 а. Зарядка селенової пластини:

1 — шар напівпровідника; 2 — електропровідна пластина

Ж JшЧ J/\ ,J 'и, Л , AV 77

Мал. 8 б. Експонування:

1 — рентгенівські промені; 2 — об'єкт обстежень; 3 — ділянки селенового шару, де збереглася поляризація

1 — шляхом проявлення електрично зарядженим порошком (в сухому вигляді, або у виді суспензії, мал. 8 в), і закріплення безпосередньо на шарі або переносу на папір і закріплення ( малюнок 8 г).

2 — шляхом безпосереднього електронного зчитування. 24

Мал. 8 в. Утворення електростатичного зображення:

1 — пластина селена; 2 — порошинки проявляючої речовини;

З — електрод

Метод відрізняється високою економічністю (використовується звичайний папір для письма, замість дорогої рентгенівської плівки), швидкістю отримання готового знімка (2-2,5 хвилини), зручністю роботи на світлі без спеціальної фотолабораторії. 1 m2 селенових пластин заміняє більше, як 3000 м2 рентгенівської плівки і тим самим звільняється для інших цілей 40-50 кг срібла і 60-90 кг дефіцитної фотографічної желатини.

Променеве навантаження на хворого при елєктрорент-генографії із застосуванням пластин СЕРП-100-150 такс ж, як 25

Мал. 8 г. Перенос зображення:

1 — папір, на який переноситься зображення; 2 — пластина селена

і при звичайній рентгенографії. Розробка більш чутливих до рентгенівського випромінювання напівпровідникових матеріалів дозволить знизити променеві навантаження. д. Підсилювачі рентгенівського зображення Рентгенівський електронно-оптичний підсилювач являє собою різновидність електронно-оптичного перетворювача (ЕОП). ЕОП — пристрій для перетворення зображення із однієї області спектра в іншу через побудову проміжного електронного зображення. В рентгенівському електронно-оптичному підсилювачі рентгенівське зображення перетворюється в електронне з наступним його перетворенням в світлове.

Схема пристрою найпростішого ЕОП для рентгенівського випромінювання показана на мал. 9.

1 — рентгенівська трубка;

2 — діафрагма;

3 — об'єкт;

4 — скляний вакуумний балон; 26

5 — фотокатод;

6 — анод;

7 — захисне свинцеве скло;

8 — флуоресцентний екран;

9 — об'єктив;

10 — зображення;

11 — окуляр.

Рентгенівські промені від джерела 1 через діафрагму 2 проходять через об'єкт 3 і потрапляють на фотокатод 5. Фотокатод під дією цього випромінювання емітує (випускає) електрони. Кількість електронів, що випускає дана ділянка катода, пропорційна "засвіченню" цієї ділянки рентгенівськими променями. Інтенсивніше засвічення — більше електронів. Таким чином, через фотокатод зображення об'єкта в рентгенівських променях перетворюється в електронне зображення. Електрони, що вилетіли з фотокатода, прискорюються електричним полем між катодом і анодом і проектуються на флуоресцентний екран 8, де електронне зображення знову перетворюється на світлове. Останнє і спостерігається за допомогою оптичної збільшуваної системи 9, 11. Сучасні електронно-оптичні підсилювачі (ЕОП) мають три вихідних вікна: з дзеркальною оптикою, з телевізійною камерою і кінокамерою.

4

Мал. 9. Схема будови найпростішого ЕОП для рентгенівського випромінювання 27

ЕОП мають роздільну здатність 1-2 штриха на 1мм., їх використання при рентгеноскопії знижує дозу опромінення в 10-12 разів.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 14 >> Следующая