Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Рентгеновские излучения - Мурашко М.И.

Мурашко М.И. Рентгеновские излучения — Киев, 2000. — 52 c.
Скачать (прямая ссылка): rentgenovskieluchi2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 .. 14 >> Следующая


Рентгенівський структурний аналіз

Це метод дослідження атомної будови речовини шляхом експериментального вивчення дифракції рентгенівських променів в цій речовині. Як відомо, атоми і іони в кристалі розміщені впорядковано і утворюють решітку для рентгенівських променів.

Рентгенівські промені — це електромагнітні хвилі довжиною порядку ICP10 _м. Атоми в кристалах розміщені один від одного приблизно на такій же відстані, та й розмір (діаметр) атома того ж порядку. Падаючи на кристал рентгенівські промені розсіюються атомами (вузлами) кристалічної решітки. Розсіяні рентгенівські промені інтерферують між собою так, що в одних напрямках виникають максимуми інтенсивності розсіяних хвиль, а в других спостерігається їх повне погашення. Це явище, що об'єднує розсіювання і наступну інтерференцію хвиль, називають дифракцією рентгенівських променів.

Вульф і Брегг в 1913 р. запропонували розглядати явище дифракції як відбивання рентгенівських променів від атомних площин кристалу. Така інтерпретація дифракції чисто умовна і не пояснює природи явища, але вона спрощує його тлумачення. Розглядаючи дифракцію рентгенівських променів, як відбивання від атомних площин, Вульф і Брегг вивели формулу — одне з основних співвідношень, що описують положення дифракційних максимумів.

2

в

з

Мал. 12. Розріз кристалічної решітки:

1, 2,3 — площини атомів 32

На мал. 12. зображено розріз кристалічної решітки. Виділимо в кристалі сімейство паралельних атомних площин 1, 2, 3... (мал. 12), які утворюють з пучком первинних променів з довжиною хвилі X кут © і розглянемо інтерференцію відбитих хвиль від окремих площин сімейства. Так як рентгенівські промені здатні проникати в глибину кристала, то відбивання променів пройде не тільки від площини 1, але й від площин 2, 3... Відбиті від різних площин промені будуть інтерферувати між собою і підсилювати один одного, якщо різниця ходу променів рівна цілому числу хвиль, тобто Д = 2кХ/2

На мал. 12 видно, що A= AB + BC = 2АВ = 2d sin©.

Таким чином умова інтерференційного максимуму відбитих рентгенівських променів:

2d sin© = кХ (8)

де d — міжплощинна відстань.

Кут © звичайно називають кутом ковзання або кутом відбивання.

Вираз (8) вивели Вульф і Брегг, тому його називають формулою Вульфа-Брегга. Якщо відомо X і ©, можна знайти d — відстань між атомами в кристалічній решітці. На дифракції рентгенівських променів грунтується рентгено-структурний аналіз кристалічних решіток твердих розчинів, сплавів і чистих речовин.

Формула Вульфа-Брегга вказує на селективність (вибірковість) появи відбитих рентгенівських променів. Якщо для оптичних променів неперервно змінювати кут між дзеркалом і первинним променем, то відбитий промінь буде дуже мало змінювати свою інтенсивність. Для рентгенівських променів відбиті промені будуть тільки при певних © — кутах ковзання. В цьому полягає різниця між відбиванням рентгенівських променів від атомних площин кристалу і відбиванням оптичних променів від дзеркала. Перші рентгенівські знімки крис- 33

талів білків були одержані Дороті Ходжкін (англ). Вона провела рентгено-структурний аналіз пеніциліну. Під її керівництвом визначена дуже складна просторова атомна структура білкового гормону — інсуліну.

Рентгено-структурні дослідження будови складних біологічно активних молекул кристалів дозволяють встановити зв'язок між біологічною функцією молекули і її будовою. 34

Комп'ютерна томографія

Великим досягненням сучасної медицини, зокрема рентгенології, є впровадження в практику методу комп'ютерної томографії.

Використання комбінації рухомих рентгенівських трубок і детекторів-приймачів випромінювання дозволило реєструвати з допомогою запису на магнітну плівку велику кількість показів, що характеризують поглинання (інакше-абсорбцію) рентгенівського випромінювання. Обробка цих результатів на ЕОМ дозволяє виявити таку різницю в густи-нах досліджуваного об'єкту (організму людини), яка недосяжна звичайному рентгенівському обстеженню.

Вперше технічну ідею методу комп'ютерної томографії запропонував нейрорентгенолог W. Oldendorf (1961 p.). Він дав методику визначення рентгенологічної густини складних об'єктів з використанням рухомої рентгенівської трубки. Але перші експерименти пройшли без успіху. Честь розробки нового методу дослідження належить англійському інженеру G. Hounsfield, який очолюючи групу дослідників, створив в 1968 р. "прототип" комп'ютерного томографа, який одержав назву Ml-skanner (Elektro-musikal industries-scanner). Клінічну апробацію його провів с 1968 р. по 1972 p. —г-—=-- Т. Ambrose в Atkinson Morley Hospital. Перше офіційне повідомлення про застосування нового методу рентгенологічного дослідження було зроблено G. Hounsfield і J. Ambrose 19 квітня 1972 р. на щорічному конгресі Британського інституту радіології.

Технічні основи комп'ютерного томографа

Суть методу комп'ютерного томографа полягає в слідуючому: на спеціальній круговій рамі закріплені рентгенівська трубка і два чутливих сцинтиляційних детектора з кристаліч- 35
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 .. 14 >> Следующая